Navigace

Obsah

Životopis,vzdělání

 

Vážení rodiče a milé děti,

dovolte mi, abych se Vám krátce představila. Jmenuji se Ilona Grimová ,od roku 1997 pracuji v Chomutově v ambulanci dětské a dorostové psychiatrie.Mé původní medicinské zaměření bylo dětské lékařství,v tomto oboru jsem  začínala v roce 1990 na  dětském oddělení FN  v Ústí  nad Labem. Od roku 1993 jsem se začala specializovat  na  léčbu dětské duše tamtéž.Vycházela jsem z poznatku, že pokud tato stůně, obtížně se léčí i somatické nemoci.V letech 1996-1997 jsem působila jako lékař v Dětské psychiatrické léčebně v Lounech.

Kromě práce  v ambulanci se zabývám i terapií mladých lidí ve výchovných ústavech.Na žádost Policie ČR či soudu vypracovávám znalecké posudky. Na soukromé  žádosti však již nemám časovou kapacitu.Zbytky volného času věnuji rodině  mým dvěma synům.

Vzdělání:

    - v roce  1992  ukončení studia na II.lékařské fakultě UK v Praze

    - v roce 1993 -atestace z oboru dětské lékařství- pediatrie

    - v roce 1996 atestace z oboru dětské a dorostové psychiatrie- pedopsychiatrie

    - v letech 1995-1998 jsem absolvovala  sebezkušenostní výcvik v systematické   
      psychoterapii

    - v roce 1999  supervize  v psychoterapii

    - v roce   funkční specializace v systematické psychoterapii

    - v roce 2003 jsem absolvovala výcvik v hypnose I.stupně u prof.MUDr.J.Kratochvíla
      v Kroměříži            

 
- v letech 2005-2009 jsem působila jako lektor Skálova institutu 
      psychoterapeutické skupiny K9 pod supeervizí PhDr.M.Frouzové
      a  prom.ped.J.Hellera

- v roce 2008 jsem absolvovala kurs pro  soudní znalce

 

Průběžně se  účastním odborných kursů a sympozií v oboru dětské a dorostové psychiatrie.