Navigace

Obsah

S čím k psychiatrovi?

Vyšetření z psychiatrického pohledu vyžadují stavy, kdy dítě:

• je neklidné, není schopno vydržet u hry, pohádky,bez pohybu se nenají
• je nadměrně dlouhodobě smutné
• je najednou podivínské a nepřiměřené ve svém chování.
• nápadně „změní svoji povahu“
• nemůže usnout, nebo se v noci budí děsivými sny
• pomočuje se v noci déle než do 4 let věku, pomočuje se ve dne
• ubližuje sobě nebo ostatním
• má ranní nevolnosti před odchodem do školy, školky
• odmítá jíst, má strach, že je silné
• bojí se tmy, výtahu apod.
• nezvládne adaptaci v kolektivu vrstevníků
• trpí tikem
• provádí opakované rituály

 

K prvnímu pedopsychiatrickému vyšetření je vhodné mít s sebou


• důležité kopie vyšetření na jiných pracovištích
• zprávu od dětského neurologa
• zprávu od klinického psychologa
• vyšetření z pedagogicko psychologických poraden nebo speciálně pedagogických
  center a od dalších lékařů.

 

Slovníček pojmů